Open image
 
CURR MIN AVG MAX
-99.9 20.6 20.8 Holas
-99.9 21.6 21.8 Vonia
Vonia
Holas
CLOSE
Katilo išėjimas
Katilo įėjimas
Trieigio išėjimas
Boileris
1 akumuliacinės viršus
1 akumuliacinės antras
1 akumuliacinės trečias
1 akumuliacinės apačia
Holas
Vonia
Lauko šiaurės
Lauko pietų
Virtualus lauko
Kaminas
2 akumuliacinės viršus
2 akumuliacinės antras
2 akumuliacinės trečias
2 akumuliacinės apačia
Ladomatas
Radijatorių siurblys
Grindų siurblys
Ladomato bypasas
Elektrinis boileris
Boileris
Vonia
2a. vonia
Holas
Akumuliacinė 1
Ventiliatorius
Akumuliacin 2
[PID1_St]
Užduota palaikymo tempertaūra
Trieigio pavaros procentai
Ventiliatoriaus greitis
Heater Up
[LdS]
Užduota ladomato temperatūra
Ladomato procentai
[DAC3]
MENU