Open image
 
CURR MIN AVG MAX
-99.9 20.3 20.5 Katilo išėjimas
-99.9 19.1 19.3 Katilo įėjimas
-99.9 20.7 21.0 Trieigio išėjimas
-99.9 20.6 21.3 Kaminas
Ladomatas
Akumuliacinė 1
Ventiliatorius
0.0 31.0 32.3 Užduota palaikymo tempertaūra
CLOSE
Katilo išėjimas
Katilo įėjimas
Trieigio išėjimas
Boileris
1 akumuliacinės viršus
1 akumuliacinės antras
1 akumuliacinės trečias
1 akumuliacinės apačia
Holas
Vonia
Lauko šiaurės
Lauko pietų
Virtualus lauko
Kaminas
2 akumuliacinės viršus
2 akumuliacinės antras
2 akumuliacinės trečias
2 akumuliacinės apačia
Ladomatas
Radijatorių siurblys
Grindų siurblys
Ladomato bypasas
Elektrinis boileris
Boileris
Vonia
2a. vonia
Holas
Akumuliacinė 1
Ventiliatorius
Akumuliacin 2
[PID1_St]
Užduota palaikymo tempertaūra
Trieigio pavaros procentai
Ventiliatoriaus greitis
Heater Up
[LdS]
Užduota ladomato temperatūra
Ladomato procentai
[DAC3]
MENU